کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه           

فرم اطلاعات اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

 

ردیف

 

اعضای کمیته

مشخصات اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

ایمیل

تاریخ شروع فعالیت

1.        

سرپرست

دکتر امیرهوشنگ الوندی

دکترای میکروبیولوژی

Ah.alvandi@yahoo.com

1394

2.        

دبیر

مریم زمانیان

کارشناسی

Zamanianmary88@yahoo.com

1395

3.        

کارشناس مسئول

طاهره ملکیان

کارشناسی

Tara_malekian@yahoo.com

1380

4.        

معاون پژوهش

سپیده کهزادی

کارشناسی

sepideh.kohzadi73@gmail.com

1395

5.        

معاون آموزش

سوگند عباسی عزیزی

کارشناسی

Kahkeshan1994@gmail.com

1393

6.        

معاون فوق برنامه

عرفان ضرونی

کارشناسی

erfan.zarouni14@yahoo.com

 

7.        

معاون برنامه ریزی

زینب صیفی

کارشناسی

seyfi9595@gmail.com

 

8.        

معاون روابط عمومی

مهدیه عباسی

کارشناسی

mahdiyeabasi@yahoo.com

1395

9.        

معاون انتشارات

آزین محمدی

کارشناسی

azinmohammadi2016@gmail.com

1392

10

معاون بین الملل

محمد فرزادی پور

دکترای حرفه ای

Mohammad.f.pour71@gmail.com

1394

11

مسئولIT

مهزاد مسیبیان

 

کارشناسی

Mahzad.mosayebian@yahoo.com

1395

12

معاون همایش و سمینار

نسترن آهنربایی

کارشناسی

nastaran_violin@yahoo.com

 

 

آدرس پستی:

استان کرمانشاه-  شهرستان کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه- ساختمان شماره 2- معاونت تحقیقات و فناوری – طبقه همکف- کمیته تحقیقات دانشجویی- شماره تماس مستقیم:38393158 کد شهر:083


کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه           

فرم اطلاعات اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها

 

ردیف

 

نام دانشکده

مشخصات دبیر  کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

نام و نام خانوادگی

ایمیل

1.        

پزشکی

محمدکیان زرافشانی

Kian2800zf@gmail.com

2.        

دندان پزشکی

زهرا خزایی

zahra.khazaie1994@yahoo.com

3.        

داروسازی

سارا رضیئی

Sara_raziee18@yahoo.com

4.        

پیراپزشکی

سعید دهنوی

Saeed.m6841@gmail.com

5.        

پرستاری-مامایی

رویا حسینی

hosseinyroya@yahoo.com

6.        

بهداشت

افشین دارسنج

Afshin.darsanj1371@gmail.com