همکاریابی پژوهشی

 

" همکاریابی پژوهشی"  توسط کمیته تحقیقات دانشجویی با هدف کاهش فاصله بین دانشجویان پژوهشگر و سرعت بخشیدن به فعالیت های پژوهشی راه اندازی شده است. با زمینه سازی در این جهت حتی افرادی که ایده ندارند می توانند در طرح های پژوهشی مشارکت داشته باشند.

پس از ارسال فرم، اسم و درخواست هر شخص در بانک اطلاعاتی مربوطه قرار گرفته و درفرصت مناسب و پاسخ گویی سایر پژوهشگران با فرد تماس حاصل گرفته خواهد شد.

از همه ی دانشجویان علاقمند تقاضا می شود برای مشارکت، فرم مربوطه را دانلود و به ایمیل زیر ارسال نمایند.

 

Src_research@kums.ac.ir

توجه:

·         هر فرد می تواند پس از گذشت یک ماه فرم را با توجه به نیاز خود مجددا ارسال کند.

·     مسئولیت حفظ ایده برای هر فرد به عهده خود شخص می باشد و کمیته تحقیقات دانشجویی هیچ گونه مسئولیتی در این رابطه متقبل نخواهد شد.

 

:point_down::point_down:برای دریافت آیین نامه همکاریابی پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی بر آیکون زیرکلیک کنید.:point_down::point_down:

لوگو

:point_down::point_down: برای دریافت فرم همکاریابی پژوهشی بر آیکون زیر کلیلک کنید.:point_down::point_down:

  لوگو

:point_down: :point_down:برای دریافت متن تفاهم نامه همکاریابی پژوهشی بر آیکون زیرکلیک کنید.:point_down::point_down:

 

لوگو