معرفی:

به منظور ارتقای سطح دانش، ایجاد و تقویت روحیه پژوهش، حمایت از فعالیت های جمعی پژوهشی دانشجویان، راهنمایی و توانمندسازی دانشجویان در جهت کارایی و بالندگی علمی پژوهشی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه زیر نظر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی طبق مفاد اساسنامه کشوری تشکیل شده و تحت حمایت و نظارت معاونت پژوهشی دانشگاه و بر اساس قوانین و رسالت های دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور فعالیت می کند.

پیشینه: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 1371 با تلاش و پیگیری های جمعی از دانشجویان ازجمله دکتر بیژن کبودی شروع به فعالیت کرد.

طی سال های متوالی این تشکل دانشجویی با پویایی هر چه تمام تر به فعالیت های خود ادامه داده است.

می توان به فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی طی سال های گذشته اینگونه اشاره کرد :

برگزاری کارگاه ها، برگزاری سمینار ها و همایش ها از جمله همایش های سالانه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور و همچنین همایش دانشجویان دانشگاه های غرب کشور  و  ...

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه طی سال های گذشته یکی از برترین تشکل های دانشجویی بوده است که می توان از یکی علت های آن تمام دانشجویی و تمام انتخاباتی آن و همچنین ارتباط کاملا نزدیک با علم و پژوهش بوده است

در حال حاضر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه متشکل از یک کمیته مرکزی و 6 کمیته در دانشکده ها می باشد.

کمیته مرکزی شامل سرپرست مرکزی، دبیر مرکزی، کارشناس مسئول و مسئول واحد ها مرکزی می باشد.

اهداف :

1.  ترویج و ارتقای مهارت و فرهنگ پژوهش در بین تمامی دانشجویان دانشگاه

2.  ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی، رشد و اعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگران و مدیران آینده کشور

3.  توانمند سازی دانشجویان در زمینه پژوهش از طریق شیوه های مختلف آموزش نظری و عملی

4.  ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت های علمی-پژوهشی دانشجویان

5.  بهبود روابط علمی-پژوهشی استادان و دانشجویان