برنامه وعملکرد معاونت بین الملل:

این معاونت با هدف ارتقاء سطح علمی-پژوهشی و آموزشی دانشجویان و گسترش عملکرد کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در حوزه های فرا دانشگاهی و همچنین بین المللی، فعالیت می کند.

1.      راهنمایی دانشجویان جهت ارائه طرح های دانشجویی در سطح بین الملل

2.      اطلاع رسانی همایش ها ، کارگاه ها و کنگره های بین المللی خارج کشور

3.      فراهم نمودن شرایط و تسهیلات لازم جهت شرکت در کنگره ها و همایش های بین المللی

4.      برگزاری دوره های آموزشی زبان انگلیسی جهت ارتقاء سطح علمی دانشجویان فعال

5.      همکاری با واحد روابط بین الملل دانشگاه در زمینه های مختلف

6.      جذب دانشجویان علاقمند به همکاری از خارج کشور

7.      تدوین شیوه نامه شرکت دانشجویان در کنگره ها و کارگاه های بین المللی خارج از کشور

8.      کمک و انجام طرح­های تحقیقاتی مشترک بین المللی با سایر سازمانها یا دانشگاههای بین المللی

9.      ایجاد زمینه همکاری با دانشگاههای خارج از کشور با محوریت پژوهش و آموزش

10.   معرفی دانشگاههای برتر جهان واطلاع رسانی راجع به دانشگاههای معتبر از نظر وزارت بهداشت و وزارت علوم