نوزدهمین سمینار دانشجویان داروسازی

نوزدهمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور


تاریخ شروع: سه شنبه 14 مهر 1394
تاریخ پایان: جمعه 17 مهر 1394
مکان: شیراز -
گروه بندی: سایر
[کنفرانس،همایش، سمینار ]

برگزار کننده: دانشکده داروسازی شیراز
تلفن تماس با دبیرخانه: 8 - 2424127 - 0713
نمابر:
آدرس سایت: ipss.ir/seminar
آدرس ایمیل: ipss19@sums.ac.ir
موضوعات:
توضیحات تکمیلی:

اولین دوره از سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور در سال 1372 به میزبانی دانشکده داروسازی تبریز برگزار شد. در این سمینار که تاکنون هجده دوره از آن برگزار شده است، آخرین دستاوردهای علمی-پژوهشی دانشجویان داروسازی کشور ارائه می¬گردد. همچنین در این سمینار مسایل و موضوعات صنفی مربوط به رشته داروسازی با حضور مسئولین و دانشجویان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. دانشکده داروسازی شیراز تاکنون دو دوره در سال های 1376 و 1384 میزبان این سمینار بوده است و در هجدهمین دوره از این سمینار که در مهرماه 1393 در تبریز برگزار شد، شهر شیراز به عنوان میزبان نوزدهمین دوره این سمینار در سال 1394 انتخاب گردید. این دوره از سمینار نیز همانند دوره های پیشین در راستای ارتقای سطح کیفیت رشته داروسازی در زمینه های علمی، پژوهشی و صنفی گام خواهد برداشت. به همبن جهت دبیرخانه نوزدهمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور از تمام دانشجویان دوره عمومی و تحصیلات تکمیلی داروسازی که علاقمند به شرکت در این همایش هستند، دعوت به عمل می آورد.


101

نام مسئول یا دبیر همایش: آقای دکتر سلیمان محمدی سامانی
امکان ارسال مقاله: بلی