دانشجویان گرامی جهت استفاده از تسهیلات کمک هزینه اعزام به کنگره داخلی
می توانند با پر کردن فرم اعزام به همایش های کمیته تحقیقات دانشجویی وعضویت در سامانه (قسمت بالا سمت چپ پورتال) به
همراه مدارک زیر و تحویل آن به دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده
مربوطه از مزایای آن استفاده نمایند.
مدارک شامل موارد زیر می باشد :
1.  اصل و کپی کارت دانشجویی
2. کپی پوستر همایش
3. فرم کمک هزینه اعزام
4. فایل پذیرش مقاله در همایش

همچنین دانشجویان پس از برگزاری همایش باید مدارک زیر را جهت تایید نهایی
به مسئول همایش کمیته  دانشکده مربوطه تحویل نمایند.
1.  تصویر خلاصه مقاله که شامل نام و نام خانوادگی افراد حقیقی، نام
دانشگاه، مکان و زمان برگزاری کنگره یا همایش می باشد.
2. تصویر گواهی ارائه مقاله که مکان و زمان ارائه خلاصه مقاله درآن قید
گردیده باشد.
3.  تصویر بلیط رفت و برگشت (هواپیما یا اتوبوس)

دانلود فرم ثبت نام

دریافت فایل راهنما کمک هزینه اعزامی دانشجویان به کنگره های داخلی وخارجی