همکاری


                             همکاری  

 

از اعضای محترم هیات علمی و غیر هیات علمی جوان و

توانمند جهت تدریس در کارگاه های آموزشی(ویژه دانشجویان)

دعوت به عمل می اید

 

در صورت تمایل به تدریس مراتب را به آدرس الکترونیکی زیر

 ارسال نمایید:

 

(همراه با مشخصات فردی)   src_research@kums.ac.ir

 

جهت مشاهده لیست کارگاه ها اینجا را کلیک نمایید.