ردیف

نام دانشگاه

سرپرست

دبیر

تلفن

آدرس

 

کد

کمیته تحقیقات

فاکس

پستی

 

 

1

ایلام

دکتر سالار بختیاری

09125790768

آقای یوسف ویسانی

09181700082

0843

2235700

کارشناس لیلا عباسیان

2235724

ایلام-بانگنجاب- بلوار پژوهش-معاونت تحقیقات و فناوری-کمیته تحقیقات- طبقه سوم-ص پ 77143-69391

 

2

لرستان

دکتر اصغر سپه وند

09166671238

فاضل ترخان (اسبق)09332969326

بهنام گودرزی09370602470

066

33120192 خانم خداکرمی

09106042713

خرم آباد کیلومتر 3 جاده خرم آباد بروجرد- مجتمع پردیس دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی لرستان- ساختمان آموزشی- طبقه زیرزمین- کمیته مرکزی تحقیقات دانشجویی-

 

3

اهواز

مجید محمدشاهی

09124392836

دکتر سعید شیرعلی

09124350966

امین علوی

09121909096

الهه خدادادی

09395998653

0613

3738255 سارا جوادی-09378585139 سیدمحسن صافی

3361544

3367562

اهواز بلوار گلستان دانشگاه علوم پزشکی اهواز معاونت پژوهشی- کمیته تحقیقات دانشجویی

 

4

دزفول

دکتر سید احمد موسوی

09385889860

احسان بندانی

09397543610

 

 

061

خانم سهرابی

42429731

-

شهرستان دزفول- انتهای بلوار آزادگان جنب ادراه راهنمایی و رانندگی-دعپ و خدمات بهداشتی درمانی دزفول- حوزه معاونت پژوهشی.کمیته تحقیقات دانشجویی

 

5

آبادان

دکتر ملیحی

09166051161