انجمن علوم تشخیصی پارامدیکال با هدف شکل گیری و گسترش همکاری های علمی و پژوهشی و تقویت بنیه علمی و رفع نیازهای پژوهشی بین سه رشته ی رادیولوژی، علوم آزمایشگاه و پزشکی هسته ای توسط جمعی از دانشجویان پژوهشگرو فعال کمیته تحقیقات سه رشته مطرح شده، تحت حمایت اعضای هیئت علمی مرتبط و تایید از سوی کمیته تحقیقات دانشجویی و امور فرهنگی دانشگاه در اواسط زمستان سال 1394 تشکیل شد.

ساختار انجمن متشکل از بخش های زیر است:

1.    هیات موسس

2.    هیات مدیره

3.    مجمع عمومی

4.    منتورهای انجمن

5.    دبیر انجمن

6.    معاونت ها

7.    مسئولان کارگروه ها

معاونت های این انجمن شامل:

1-    پژوهش : شامل سه کارگروه پزشکی هسته ای ،رادیولوژی و علوم آزمایشگاهی است. اعضای مسئول در زمینه یافتن موضوعات ممکن برای پژوهش در حیطه ی علمی سه رشته و یافتن موضوعات  مرتبط بین سه رشته فعالیت می کنند بدین ترتیب همه ی اعضا حداقل می توانند با عضویت در انجمن حداقل به عنوان همکار پژوهشی فعالیت کنند.

2-     آموزش: شامل چند کارگروه می باشد که یکی از مهم ترین کارگروه های آن کارگروه برگزاری ژورنال کلاب ها می باشد. اعضای فعال در این حوزه در تقویت اعضای انجمن  در حیطه انجام و اجرای کارهای تحقیقاتی فعالیت می کنند به گونه ای که هر یک از اعضا تمام اطلاعات لازم در زمینه شروع یک کارتحقیقاتی را از ابتدا تا انتها کسب می کنند.

3-     روابط عمومی: این حوزه در زمینه عضوگیری و برقراری ارتباط با سایر انجمن ها و مراکز تحقیقاتی جهت انجام طرح های پژوهشی مشترک فعالیت می کند همچنین یکی از فعالیت های دیگر این معاونت کمک به نشر اخبار و سایر موضوعات مرتبط با انجمن در قالب خبرنامه می باشد.

4-    فوق برنامه: این معاونت شامل دو کارگروه است که هماهنگی های لازم برای بازدید از مراکز تحقیقاتی، تورهای پژوهشی، برگزاری غرفه و... را به عهده دارند.

در این انجمن بیشتر سعی می شود دانشجویان با برگزاری کارگاه ها و ژورنال کلاب ها و سایر نشست ها از نظر علمی و پژوهشی تقویت و پس از آن وارد حیطه ی  انجام پژوهش های کاربردی در سطح دانشگاه و جامعه  شوند.

دانشجویان علاقه مند  به عضویت جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با مراجعه به دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی و یا ارسال فرم عضویت در انجمن  به صورت ایمیل به آدرس sopdc2016@gmail.com برای عضویت اقدام کنند(با ایمیل فرم عضویت ارسال می گردد).