تعداد بازدیدکنندگان

۹ نفر
۱۶,۴۱۱,۱۹۹ نفر
۲,۵۲۱ نفر
۱۳,۳۵۲ نفر
۱۶ شهریور ۱۴۰۰
۲۴,۱۶۴ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

34.239.177.24
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۳۱ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۶/۳۰ ۱۳   کاربر ۷۴   صفحه
۰۶/۲۹ ۱۶   کاربر ۵۵   صفحه
۰۶/۲۸ ۹   کاربر ۲۸   صفحه
۰۶/۲۷ ۲۰   کاربر ۵۰   صفحه
۰۶/۲۶ ۲۰   کاربر ۴۱   صفحه
۰۶/۲۵ ۱۷   کاربر ۴۸   صفحه
۰۶/۲۴ ۸   کاربر ۱۹   صفحه
۰۶/۲۳ ۱۹   کاربر ۳۵   صفحه
۰۶/۲۲ ۴۱۲   کاربر ۴۳۶   صفحه
۰۶/۲۱ ۳۸۹   کاربر ۴۰۹   صفحه
۰۶/۲۰ ۲,۰۴۱   کاربر ۲,۰۴۶   صفحه
۰۶/۱۹ ۳,۴۹۴   کاربر ۳,۵۰۶   صفحه
۰۶/۱۸ ۵,۴۶۰   کاربر ۵,۴۶۴   صفحه
۰۶/۱۷ ۱۶۶   کاربر ۱۸۴   صفحه
۰۶/۱۶ ۳۵۷   کاربر ۳۷۲   صفحه
۰۶/۱۵ ۴۳   کاربر ۶۰   صفحه
۰۶/۱۴ ۳۷   کاربر ۵۴   صفحه
۰۶/۱۳ ۲۵۷   کاربر ۲۶۴   صفحه
۰۶/۱۲ ۱۰۰   کاربر ۱۱۰   صفحه
۰۶/۱۱ ۳۴   کاربر ۶۱   صفحه
۰۶/۱۰ ۱۸   کاربر ۳۳   صفحه
۰۶/۰۹ ۱,۶۲۲   کاربر ۱,۶۳۰   صفحه
۰۶/۰۸ ۱,۴۰۶   کاربر ۱,۴۹۲   صفحه
۰۶/۰۷ ۲,۶۷۵   کاربر ۲,۷۱۶   صفحه
۰۶/۰۶ ۳,۴۰۷   کاربر ۳,۴۴۰   صفحه
۰۶/۰۵ ۲,۶۴۷   کاربر ۲,۶۶۱   صفحه
۰۶/۰۴ ۱,۲۵۸   کاربر ۱,۲۶۸   صفحه
۰۶/۰۳ ۱,۴۳۵   کاربر ۱,۴۶۲   صفحه
۰۶/۰۲ ۱,۴۹۸   کاربر ۱,۵۵۸   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۸,۴۲۳ ۵ %

ساعت ۱ تا ۲
۶,۱۴۸ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۴,۲۶۹ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۳,۶۵۹ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۳,۳۲۸ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۳,۵۵۱ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۳,۴۰۲ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۴,۱۶۶ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۵,۸۹۷ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۸,۶۲۱ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۱,۲۴۷ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۲,۳۲۰ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۲,۶۳۴ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۱,۹۱۵ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۱,۲۱۵ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۸,۰۶۶ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۵,۸۴۷ ۳ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۷,۶۰۳ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۶,۷۱۲ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۶,۲۵۹ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۷,۵۲۱ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۷,۰۹۵ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۸,۴۷۴ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۸,۷۲۲ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
SWE
SWE
۶,۹۱۲,۷۶۰ ۴۳ %
IRN
IRN
۴,۰۲۹,۳۰۷ ۲۵ %
ZZZ
ZZZ
۱,۳۱۴,۷۷۵ ۸ %
USA
USA
۱,۱۲۵,۸۱۸ ۷ %
ROM
ROM
۸۵۲,۱۵۶ ۵ %
DEU
DEU
۶۸۰,۱۲۳ ۴ %
CHN
CHN
۲۲۸,۴۳۲ ۱ %
GBR
GBR
۲۰۳,۶۰۵ ۱ %
RUS
RUS
۱۷۲,۸۱۲ ۱ %
JPN
JPN
۱۶۵,۶۶۳ ۱ %
TUR
TUR
۷۴,۳۴۳ ۰ %
UKR
UKR
۶۴,۵۰۹ ۰ %
DNK
DNK
۶۴,۵۰۸ ۰ %
FRA
FRA
۶۳,۲۷۳ ۰ %
SEN
SEN
۵۴,۳۸۵ ۰ %
CAN
CAN
۴۴,۶۰۸ ۰ %
NLD
NLD
۳۲,۴۷۶ ۰ %
POL
POL
۲۸,۹۹۱ ۰ %
AUS
AUS
۲۶,۵۰۵ ۰ %
MYS
MYS
۱۶,۹۱۶ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۵۸,۱۰۷ ۷۰ %
Chrome
Chrome
۱۵,۱۷۳ ۱۸ %
Other
Other
۴,۵۷۱ ۶ %
Safari
Safari
۱,۶۸۳ ۲ %
Mozilla
Mozilla
۱,۰۴۴ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۸۷۵ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۳۳۱ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۲۹۲ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۸۴ ۰ %
Edge
Edge
۱۳۵ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۹۹ ۰ %
Opera
Opera
۸۶ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۵۸ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۷,۶۶۷ ۳۰ %
Other ۶,۰۶۷ ۲۴ %
Windows 7 ۴,۰۸۹ ۱۶ %
Windows 10 ۳,۳۷۰ ۱۳ %
Windows 8 ۱,۹۹۴ ۸ %
iOS ۱,۵۲۷ ۶ %
Vista ۴۳۹ ۲ %
XP ۲۸۰ ۱ %
Android ۱۷۵ ۱ %
Windows 2003 ۱۲۹ ۱ %
FreeBSD ۲ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
دانشکده بهداشت ۳۰
فرم پروپوزال ۲۴
منتورشیپ ۲۲
{q} ۱۹
دانشکده پرستاری سنقر ۱۵
پروپوزال ۱۲
دانشکده داروسازی کرمانشاه ۹
نخبه ۷
فایل پایان نامه ۷
{q}''A=0 ۶
رقیه پورصابری ۶
فرم ۵
صورت جلسه کمیته پژوهشی مدرسه ۴
pdfوزارت بهداشت شاخصهای ملی اورژانس ۴
فایل پروپوزال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۴
سامانه ۴
یک اندوسکوپ با نیروی جدایی پذیر بسیار بالای 8k ۴
افیلیشن ۴
ثبت پروپوزال علوم تحقیقات ۴
فرم پروپوزال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۴
مرقد امام ۴
بیستمین کنگره دانشجویی کرمانشاه ۴
دانشکده بهداشت کرمانشاه ۴
فرم پروپوزال علوم پزشکی کرمانشاه ۴
دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه ۴
کمیته تحقیقات دانشگاه علوم ۴
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه ایران ۴
سایت نوید دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۴
صفحه اینستاگرام دانشکده بهداشت کرمانشاه ۴
فرم منتورشیپ ۳
پورتال دانشکده داروسازی کرمانشاه ۳
امیر کیانی ۳
فراخوان سامانه پژ‌وهان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳
کنگره دانشجویی کرمانشاه ۳
فرمت پروپوزال ۳
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳
بیستمین کنگره کرمانشاه ۳
اهداف کمیته پژوهش ۳
معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳
اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی کرمانشاه ۳
بیستمین کنگره دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاه ۳
سامانه ی پژوهان ۳
حمزه ۳
vc.kums.ac.ir.kums research ۳
Email ۳
حق اشعه ۳
فرم خام پروپوزال ۳
اولویت های پژوهشی ۲
اولویت ۲
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ثبت نام ۲