تعداد بازدیدکنندگان

۵ نفر
۶,۸۲۹,۲۹۴ نفر
۱۰,۳۳۷ نفر
۱۳,۶۹۳ نفر
۲۴ دی ۱۳۹۹
۱۶,۱۰۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۱/۰۱ ۱۷۱   کاربر ۱۷۶   صفحه
۱۰/۳۰ ۲۵   کاربر ۶۵   صفحه
۱۰/۲۹ ۳۲   کاربر ۱۴۶   صفحه
۱۰/۲۸ ۱۶   کاربر ۳۷   صفحه
۱۰/۲۷ ۱۳   کاربر ۲۹   صفحه
۱۰/۲۶ ۲۴   کاربر ۸۲   صفحه
۱۰/۲۵ ۱۶   کاربر ۳۰   صفحه
۱۰/۲۴ ۲۳   کاربر ۸۶   صفحه
۱۰/۲۳ ۲۰   کاربر ۴۴   صفحه
۱۰/۲۲ ۱۲   کاربر ۲۱   صفحه
۱۰/۲۱ ۱۲   کاربر ۳۹   صفحه
۱۰/۲۰ ۱۰   کاربر ۴۷   صفحه
۱۰/۱۹ ۱۸   کاربر ۳۲   صفحه
۱۰/۱۸ ۲۰   کاربر ۳۵   صفحه
۱۰/۱۷ ۲۵۸   کاربر ۲۶۸   صفحه
۱۰/۱۶ ۱۴   کاربر ۴۱   صفحه
۱۰/۱۵ ۲۴   کاربر ۹۳   صفحه
۱۰/۱۴ ۱۲   کاربر ۶۷   صفحه
۱۰/۱۳ ۱۴   کاربر ۱۴۵   صفحه
۱۰/۱۲ ۱۸   کاربر ۳۳   صفحه
۱۰/۱۱ ۱۰۱   کاربر ۱۱۹   صفحه
۱۰/۱۰ ۱۷   کاربر ۴۴   صفحه
۱۰/۰۹ ۹   کاربر ۶۱   صفحه
۱۰/۰۸ ۱۲   کاربر ۳۶   صفحه
۱۰/۰۷ ۹۶   کاربر ۲۰۶   صفحه
۱۰/۰۶ ۲۱   کاربر ۱۱۸   صفحه
۱۰/۰۵ ۲۵   کاربر ۸۳   صفحه
۱۰/۰۴ ۱۴   کاربر ۹۰   صفحه
۱۰/۰۳ ۲۲   کاربر ۶۸   صفحه
۱۰/۰۲ ۲۲   کاربر ۴۱   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۵,۲۱۳ ۵ %

ساعت ۱ تا ۲
۲,۷۹۶ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۱,۸۵۱ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۱,۳۰۴ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۹۵۷ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۹۱۹ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۹۴۵ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱,۲۲۶ ۱ %

ساعت ۸ تا ۹
۳,۴۹۳ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۵,۶۰۷ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۸,۳۱۶ ۸ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۹,۰۶۲ ۹ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۹,۳۹۵ ۹ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۷,۹۴۶ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۷,۵۰۱ ۷ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۳,۹۸۰ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۳,۰۴۰ ۳ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴,۱۶۲ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۴,۱۳۲ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۴,۳۹۱ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۴,۴۱۷ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۴,۱۶۴ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۵,۶۸۹ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۵,۸۲۸ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۲,۶۴۹,۰۷۹ ۴۰ %
ZZZ
ZZZ
۱,۰۶۳,۰۲۲ ۱۶ %
USA
USA
۹۱۸,۹۱۴ ۱۴ %
ROM
ROM
۵۲۳,۶۷۷ ۸ %
DEU
DEU
۵۰۷,۷۶۲ ۸ %
CHN
CHN
۲۰۲,۴۱۴ ۳ %
GBR
GBR
۱۵۲,۸۳۱ ۲ %
RUS
RUS
۱۳۶,۴۸۲ ۲ %
JPN
JPN
۱۱۹,۰۹۳ ۲ %
FRA
FRA
۵۹,۴۲۸ ۱ %
TUR
TUR
۵۸,۹۲۷ ۱ %
DNK
DNK
۴۶,۳۳۰ ۱ %
UKR
UKR
۴۶,۲۹۵ ۱ %
CAN
CAN
۳۵,۷۹۰ ۱ %
SWE
SWE
۲۶,۲۵۸ ۰ %
NLD
NLD
۲۱,۴۰۳ ۰ %
SEN
SEN
۱۸,۳۶۲ ۰ %
MYS
MYS
۱۶,۶۳۶ ۰ %
AUS
AUS
۱۵,۲۸۶ ۰ %
POL
POL
۱۴,۱۹۸ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱۱,۱۶۴ ۵۲ %
Other
Other
۴,۳۰۸ ۲۰ %
Firefox
Firefox
۲,۲۸۷ ۱۱ %
Safari
Safari
۱,۰۶۵ ۵ %
Mozilla
Mozilla
۸۷۷ ۴ %
IE 9.0
IE 9.0
۷۷۸ ۴ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۷۶ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۲۲۸ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۲۰۹ ۱ %
Edge
Edge
۱۲۲ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۸۸ ۰ %
Opera
Opera
۵۱ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۴۵ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۵,۷۱۴ ۲۸ %
Linux ۵,۴۸۵ ۲۷ %
Windows 7 ۳,۲۰۷ ۱۶ %
Windows 10 ۲,۹۰۲ ۱۴ %
Windows 8 ۱,۵۴۰ ۷ %
iOS ۹۹۱ ۵ %
Vista ۳۸۵ ۲ %
XP ۲۰۰ ۱ %
Android ۱۳۹ ۱ %
Windows 2003 ۱۵ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
فرم پروپوزال ۲۴
منتورشیپ ۲۱
{q} ۱۹
دانشکده پرستاری سنقر ۱۵
پروپوزال ۹
نخبه ۷
فایل پایان نامه ۷
دانشکده داروسازی کرمانشاه ۶
{q}''A=0 ۶
رقیه پورصابری ۶
فرم ۵
صورت جلسه کمیته پژوهشی مدرسه ۴
pdfوزارت بهداشت شاخصهای ملی اورژانس ۴
فایل پروپوزال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۴
سامانه ۴
یک اندوسکوپ با نیروی جدایی پذیر بسیار بالای 8k ۴
افیلیشن ۴
ثبت پروپوزال علوم تحقیقات ۴
فرم پروپوزال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۴
مرقد امام ۴
بیستمین کنگره دانشجویی کرمانشاه ۴
دانشکده بهداشت کرمانشاه ۴
فرم پروپوزال علوم پزشکی کرمانشاه ۴
دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه ۴
کمیته تحقیقات دانشگاه علوم ۴
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه ایران ۴
سایت نوید دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۴
فرم منتورشیپ ۳
پورتال دانشکده داروسازی کرمانشاه ۳
امیر کیانی ۳
فراخوان سامانه پژ‌وهان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳
کنگره دانشجویی کرمانشاه ۳
فرمت پروپوزال ۳
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳
بیستمین کنگره کرمانشاه ۳
اهداف کمیته پژوهش ۳
معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳
اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی کرمانشاه ۳
بیستمین کنگره دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاه ۳
سامانه ی پژوهان ۳
حمزه ۳
vc.kums.ac.ir.kums research ۳
Email ۳
حق اشعه ۳
اولویت های پژوهشی ۲
اولویت ۲
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ثبت نام ۲
پژوهشگر دانشجویی ۲
پژوهشگر برتر دانشجویی ۲
adress ۲