اعضای هسته مرکزی

اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده صنایع غذایی و علوم تغذیه

 سرپرست: محمد نجاتیان

دبیر : محمد سینا

معاون آموزش: سیده فائزه سیدفتاحی

مسئول پژوهش نادیا بهاری راد

معاون فناوری: پارسا کرمی

معاون همایش وسمینار: سارا حسنوند

معاون انتشارات: محمد هادی مرادیان

معاون روابظ عمومی: حسین هاشمی

معاون فوق برنامه : میلاد قاسمی

معاون برنامه ریزی: سید امیر علوی