معرفی

کمیته فناوری

معرفی کمیته:

به منظور ارتقای سطح دانش، ایجاد و تقویت روحیه فناوری و کارآفرینی، حمایت از فعالیت‌های فناورانه دانشجویان، راهنمایی و توانمندسازی دانشجویان در جهت کارایی و ارتقاء ذهنیت و عملکرد فناوری، کمیته فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به عنوان دومین کمیته فناوری دانشجویی کشور از سال 1399 طبق مفاد اساسنامه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تشکیل شده و تحت حمایت و نظارت آن کمیته و بر اساس قوانین و رسالت‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فعالیت می‌کند.

فعالیت‌های کمیته فناوری دانشجویی شامل برگزاری کارگاه‌ها، اجرای وبینارها، مدرسه‌های فناوری، معرفی کمیته و اطلاع‌رسانی فعالیت‌های آن در بین دانشجویان می‌باشد.

در حال حاضر کمیته فناوری دانشجویی دانشگاه، متشکل از یک کمیته مرکزی می‌باشد. کمیته مرکزی شامل سرپرست، دبیر و 6 معاونت است.

اهداف کمیته:

·        حرکت در راستای امور فناوری، اختراعات و تبدیل ایده به محصول در تمام شاخه‌های حیطه سلامت و علوم پزشکی

·        ترویج و ارتقای مهارت و فرهنگ اختراع و فناوری در بین تمامی دانشجویان دانشگاه

·        ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی، رشد و اعتلای دانشجویان و تربیت فناوران آینده کشور

·        توانمندسازی دانشجویان در زمینه فناوری و اختراع از طریق شیوه‌های مختلف آموزش نظری و عملی

·        حمایت از دانشجویان مستعد در راستای نگارش، ثبت و اجرای طرح فناورانه

·        معرفی دانشجویان به شرکت‌های فناور جهت همکاری و اجرای ایده‌ها

·        ایجاد ارتباط با اساتید باتجربه جهت اجرای ایده‌های محصول‌محور

·        ارائه تسهیلات و پاداش‌های مادی و معنوی در پایان مسیرهای فناوری