پیام داخلی

کپی صفحه نخست

صفحه نخست

اعضای کمیته مرکزی تحقیقات دانشجویی

معرفی کمیته

اعضا

آشنایی با کمیته

آدرس و ارتباط با ما

ادرس دهی

فعالیت کمیته

همکاری

ادرس دهی

شورای مرکزی

معرفی

اعضا

مصوبات

برنامه واهداف

صورت جلسات

شورای پژوهشی

معرفی

اعضا

مصوبات

برنامه و اهداف

شورای انجمن ها

معرفی

اعضا

مصوبات

شورای آموزشی

معرفی

summer

اعضا

برنامه کوریکولوم آموزشی

شورای سیاست گذاری

معرفی

اعضا

مصوبات

کار گروه ها

معرفی و وظایف

کارگروه ها

کارگروه مدرسان جوان

کارگروه داوران جوان

معاونت آموزشی

معرفی

اعضا

اهداف و عملکرد

کارگاه های برگزار شده

سال 93

سال 94

معاونت انتشارات

معرفی

اعضا

برنامه و عملکرد

نشریه راهی

چاپ اول

معاونت برنامه ریزی

معرفی

اعضا

برنامه و عملکرد

برنامه عملیاتی

معاونت بین الملل

معرفی

اعضا

برنامه و عملکرد

ارتباط مرکز با مراکز داخلی و خارجی

معاونت پژوهشی

معرفی

اعضا

برنامه و عملکرد

مدیریت ها

مدیریت پژوهشی

مدیریت علم ستجی

مدیریت سفارش پژوهش

طرح همکاریابی پژوهشی

تفویض اختیار

معاونت فوق برنامه

معرفی

اعضا

برنامه و عملکرد

تور های برگزار شده

غرفه های برگزار شده

معاونت روابط عمومی

معرفی

اعضا

برنامه و عملکرد

معاونت همایش و سمینار

معرفی

اعضا

برنامه و عملکرد

کنگره های آتی

کنگره های برگزار شده

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها

دانشکده پزشکی

سرپرست ودبیر

اعضای هسته مرکزی

ساعات فعالیت کمیته

برنامه ها وعملکرد

تماس با دفتر کمیته

دانشکده دندانپزشکی

سرپرست و دبیر

اعضای هسته مرکزی

ساعات فعالیت کمیته

برنامه ها وعملکرد

تماس با دفتر کمیته

دانشکده بهداشت

سرپرست و دبیر

اعضای هسته مرکزی

ساعات فعالیت کمیته

برنامه ها وعملکرد

تماس با دفتر کمیته

دانشکده پرستاری،مامایی

سرپرست و دبیر

اعضای هسته مرکزی

ساعات فعالیت کمیته

برنامه ها وعملکرد

تماس با دفتر کمیته

دانشکده پیرا پزشکی

سرپرست و دبیر

اعضای هسته مرکزی

ساعات فعالیت کمیته

برنامه ها وعملکرد

تماس با دفتر کمیته

دانشکده داروسازی

سرپرست و دبیر

اعضای هسته مرکزی

ساعات فعالیت کمیته

برنامه ها وعملکرد

تماس با دفتر کمیته

آدرس مرکز پژوهش های دانشجویی شورای راهبردی جنوب غرب کشور

سیاست های ابلاغی مرکز پژوهشی دانشجویی

کمیته تحقیقات تحصیلات تکمیلی

اعضای هسته مرکزی

واحد IT

مسئول و اعضا

اسلاید کارگاه های برگزار شده

آموزش

word

powerpoint

internet

دانلود نرم افزار

انجمن ها

معرفی

انجمن علمی و پژوهشی قلب و عروق

انجمن علمی مغز و اعصاب

اساسنامه

انجمن علمی خود مراقبتی

اساسنامه

انجمن علوم تشخیصی پارامدیکال

اساسنامه

ارزیابی انجمن ها

آیین نامه ها و دستور العمل ها

آیین نامه های مصوب کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی

آیین نامه های داخلی

فرم ها ی ثبت نامی

فرم پروپوزال

فرم شرکت در کارگاه

فرم های راهنما

فرم درخواست برگزاری تور

فرم درخواست برگزاری کارگاه

فرم برنامه های پیشنهادی پژوهشی

فرم ثبت نام کمک هزینه اعزام دانشجویان

تماس با ما

نقشه سایت

تالار گفتگو